Skip to main content

Projekt

Projekt "Specialised and updated training supporting advance technologies for early childhood", eEarlyCare-T, je multidisciplinarni i inovativni projekt usmjeren na trening profesionalaca i novih stručnjaka u području rane skrbi u djetinjstvu (u dobi od 0 do 6 godina). Inovativni trening uključiti će inovativne nastavne metodologije koje se temelje na korištenju nekoliko modernih tehnoloških resursa (avatari, gamifikacija, virtualni laboratoriji i virtualna stvarnost). Osim toga, kompletan proces učenja odvijat će se unutar virtualnog okruženja za učenje (Virtual learning enviroment, VLE) koje će uključiti ​​različite instrumente koji korisniku omogućuju samoevaluaciju i personalizaciju učenja. Tehnike umjetne inteligencije primijenjene na analizu učenja pronađenih u VLE-u koristit će se za prilagodbu materijala i resursa za učenje. Konačni cilj ovog procesa bit će definiranje različitih profila i obrazaca učenja sudionika te, na temelju njih, razrada personaliziranih pedagoških postupaka unutar VLE-a. Ova metodologija podučavanja naziva se učenje temeljeno na dokazima i napredne tehnologije učenja.

Projekt eEarlyCare-T ima dva ishoda učenja

  1. razvoj nastavnih modula i njihovu integraciju u VLE i
  2. razvoj virtualnih laboratorija koji provode simulacijske prakse kroz tehnike virtualne stvarnosti.

Shodno tomu provesti će se i dvije aktivnosti učenja:

  • C1) provedba nastavnih modula i
  • C2) provedba prakse u virtualnim laboratorijima.

Ovaj program osposobljavanja ima međunarodni opseg i dio je Europske agende 2030 usmjerene na osposobljavanje stručnjaka, u ovom slučaju stručnjaka za ranu skrb, u digitalnim kompetencijama primijenjenim na profesionalno područje.

Korištenje ovih inovativnih resursa ima za cilj promicanje kontinuiranog usavršavanja diplomiranih stručnjaka kroz rad u virtualnim okruženjima za učenje, a krajnji cilj je povećanje njihovih digitalnih kompetencija. Te se kompetencije temelje na korištenju tehnološkog napretka i umjetne inteligencije primijenjenih na procese procjene i rane intervencije. Ovaj se projekt temelji na europskoj strategiji za osiguranje razvoja umjetne inteligencije usmjerenog na čovjeka. Također, projekt je u potpunosti usklađen sa smjernicama regionalne istraživačke strategije (RIS3 2021-2027), s obzirom na diseminaciju u društvu sadržaja vezanih uz socijalnu uključenost i kvalitetno obrazovanje od rođenja do odrasle dobi (cilj 4 Agende 2030).

Kako bi se postigli ovi ciljevi, posebna će se pozornost posvetiti diseminaciji i prijenosu rezultata u široj zajednici, a u skladu s ciljevima Strateškog plana za istraživanje, prijenos znanja i inovacije Sveučilišta u Burgosu 2019.-2024. Nadalje, koristit će se različite tehnike obrade i analize podataka za proučavanje utjecaja eEarlyCare-T, u rasponu od kvantitativnih metodologija, tehnika umjetne inteligencije i rudarenja podataka, do kvalitativnih metoda (mješovita metoda).

Download project poster (PDF 3,9 MB)
Download project diptych (PDF 712 KB)

Certificado de finalista del proyecto eEarlyCare-T en los SALTO Awards 2023

About

Vizeon is a premium wordpress theme for portfolio, freelancer, design agencies and a wide range of other design institutions.

Featured Posts

Contact