Skip to main content

Partnerstvo

Projekt kordinira Sveučilište u Burgosu kroz multidisciplinarno, interdisciplinarno i međunarodno partnerstvo.


Sveučilište u Burgosu

Sveučilište u Burgosu  University of Burgos (UBU) koordinator je eEarlyCare-T projeta. Sveučilište je osnovano 1994. godine te je preuzelo značajnu ulogu u ekonomskom I žirem znanstvenom razvoju, kako lokalno tako I regionalno, usklađujući se sa zahtjevima tržišta te razvijajući svoju istraživačku mrežu. Prosječno ima 8.000 studenata kojima je na raspolaganju 28 programa za prvostupnika, 27 magisterija I 13 doktorskih programa. Osim toga, UBU nudi I online virtualne programe (5 diploma prvostupnika I 7 magisterija). UBU je predan personaliziranom, kvalitetno učenju fokusirajući se na promicanje inovacija I nastavi I personaliziranom pristupu studentima. Iz tog razloga, Sveučilište u Burgosu ima I Odjel za procjenu kvalitete koji surađuje s regionalnim (ASCUCYL), nacionalnim (ANECA) I europskim (ENQUA) agencijama za kvalitetu kako bi osigurala usklađenost sa standardima kvalitete u studijskim programima. Nadalje, Sveučilište u Burgosu posvećeno je internacionalizaciji I dvojezičnoj nastavi na engleskom jeziku, kao I korištenju novih tehnologija primijenjenih u nastavi, za što postoji I centar za obuku I podršku nastavnom osoblju I studentima, UBUCEV. Ukratko, UBU je mlada institucija posvećena stalnom usavršavanju, transparentnosti I odgovornosti prema društvu. Nudi moderno obrazovanje uz korištenje moderne tehnologije, koje se formalno i neformalno kontinuirano unapređuje. Jednako tako, Sveučilište u Burgosu nalazi se na najprestižnijim ljestvicama.

Istraživači sa Sveučilišta u Burgosu koji surađuju na projektu imaju multidisciplinarni i interdisciplinarni profil, što dokazuje i činjenica da pripadaju četirima istraživačkim grupama:

Advanced Data Mining Research and Bioinformatics Learning- ADMIRABLE-, članovi su stručnjaci u istraživanju Data Mining tehnika primijenjenih na različita područja znanja

Data Analysis Techniques Applied in Health Environments Sciences-DATAHES- članovi su stručnjaci u istraživanju funkcionalnog učenja i primjeni tehnika rudarenja podataka primijenjenih na područja zdravlja i obrazovanja (djeca, mladi i odrasli).

Geographical Studies and Territorial Analysis - GEOTER-, članovi su stručnjaci za geografsku analizu urbanog i ruralnog okoliša, kao i za njegovu evoluciju i povijesnu transformaciju.

Consolidated Research Unit No. 348 of the Junta de Castilla y León (Spain) UIC 348, članovi su stručnjaci za psihologiju obrazovnih i zdravstvenih znanosti te tehnike umjetne inteligencije primijenjene na zdravstvene znanosti.

Sve istraživačke skupine imaju veliko iskustvo s brojnim rezultatima u istraživanju, prijenosu znanja i inovacijama.

Università Degli Studi Roma Tre

Roma Tre University Sveučilište Roma Tre je postupno, ali postojano manifestiralo svoj poseban profil kao dinamično i učinkovito sjedište učenja, nudeći širok raspon dodiplomskih i poslijediplomskih tečajeva (oko 70 dodiplomskih tečajeva, 80 poslijediplomskih tečajeva i 22 doktorska tečaja), fokusirajući se na kvalitetu nastave i uključivanje svojih studenata na tržište rada. To je korak po korak dovelo do uspješnog priznanja Roma Tre na međunarodnoj razini. Sveučilište je član: - UNICA mreže (Sveučilišta europskih glavnih gradova); - UNISCAPE (Europska mreža sveučilišta za implementaciju Europske konvencije o krajoliku); - EUA (Europsko udruženje sveučilišta). Od svog osnivanja, Roma Tre pridaje veliku važnost međunarodnoj suradnji, te aktivno sudjeluje u programima razmjene Europske unije. Konkretno, Roma Tre sudjeluje u Erasmus programu od 1993./1994. U akademskoj godini 2002./2003. Roma Tre je dobila Erasmus University Charter (EUC) čime je stekla pravo sudjelovanja u Erasmus programu. Roma Tre sudjeluje, bilo kao koordinator ili partner, u oko 80 međunarodnih istraživačkih projekata. Svi su odsjeci opremljeni računalnim laboratorijima, a veći dio Sveučilišta ima besplatan WI-FI. Piazza Telematica je računalni centar s 200 multimedijskih radnih stanica, dizajniran da funkcionira kao Sveučilišna internetska točka; povezan sa svim laboratorijima, a ključan je alat za suočavanje s novim izazovima istraživanja i učenja na daljinu. Uz ove informatičke sadržaje, studentima su na raspolaganju učinkovite knjižnice i sportski tereni. Svaki odsjek ima skup laboratorija opremljenih relevantnom znanstvenom opremom I vlastitu autonomiju u predmetnom planiranju i upravljanju. Svaki Odjel ima osoblje posvećeno međunarodnim projektima koje je odgovorno i za administrativne zadatke (kao što su: definiranje ugovora o radu istraživača unutar projekta, putni troškovi, financijsko izvješćivanje, podrška revizijskim postupcima i pravilima o odgovornosti, itd.) i pruža podršku istraživačko-razvojnim projektima (kao što je potpora znanstvenicima u provedbi projekata, pisanje izvješća, provjera pravovremenosti aktivnosti i sl.). Osoblje odjela koordinira i podržava Europski projektni ured, čiji su voditelji educirani za cjelokupno upravljanje projektnim ciklusom, pružajući odgovarajuće podučavanje istraživačima.

Gestionet Multimedia S.L.

Gestionet Digital Solutions je tehnološka tvrtka koja je na tržištu prisutna preko 20 godina te čija je misija prenositi vrijednosti i sadržaje te razvijati kompetencije i vještine kroz digitalna rješenja temeljena na videoigrama. U tu svrhu, Gestionet razvija i implementira digitalne obrazovne alate u učionice prenoseći vrijednosti putem videoigara i poslovnih igara u području poduzetništva, očuvanja okoliša, održivog razvoja, inovacija, itd. Korisnici usluga Gestioneta su javne ustanove poput fakulteta, sveučilišta, poslovnih škola, centara za obuku te odjela ljudskih potencijala velikih korporacija u Španjolskoj i Južnoj Americi, kao što su Cemex, EY, BBVA, Banco Santander, Unilever, Avianca, Iberdrola, Securitas Direct, BBVA Colombia, Banco de Crédito del Perú, Endesa, itd. U Gestionetu je prisutan veliki multidisciplinarni tim sačinjen od stručnjaka koji posjeduju digitalne kompetencije i vještine te imaju veliko iskustvo u poboljšanju procesa poučavanja i učenja pomoću videoigara. Jedna od ključnih strategija Gestioneta tijekom ovih 20 godina je njegova inovativnost pružanja dodane vrijednosti svojim klijentima budući da posjeduje alate za usavršavanje vještina kroz videoigre u području obrazovanja. Razvijene videoigre imaju certifikat javnih ustanova Baskijske Vlade. Svake godine, u okviru svog odjela za istraživanje, razvoj i inovacije, Gestionet razvija 6 digitalnih obrazovnih rješenja, kao i alate za poboljšanje kompetencija i vještina. Isto tako, posljednjih se godina specijalizirao za evaluciju stečenih kompetencija kroz znanost temeljenu na dokazima.

Senior Europa Sociedad Limitada

Senior Europe (Kveloce I+D+i) je tvrtka u sektoru malih i srednjih poduzeća specijalizirana za razvoj, provedbu i eksploataciju projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija te njihovo financiranje. Tvrtka se sastoji od tima od 13 žena različitih i komplementarnih profila, raspoređenih u tri španjolske regije: Valencia (istočna regija), Asturias (sjeverna regija) i Madrid (središnja regija). Djelovanje tvrtke Kveloce je područje zdravstvenih i društvenih inovacija, posebice inicijativa pokrenutih kako bi se odgovorilo na aktualne globalne izazove u obrazovanju, ljudskom ponašanju i dobrobiti. Također, Kveloce promiče razvoj novih poslovnih modela, kružnog gospodarstva i ekologije koristeći različite metodologije i programe primjerene današnjim trendovima. To uključuje procese sudjelovanja svih dionika u donošenju odluka te nove modele upravljanja, a sve uz korištenje ICT rješenja prilagođenih korisniku. Slično tome, Kveloce ima veliko iskustvo u aktivnostima obuke i izgradnje kapaciteta temeljenih na modelu četverostruke spirale (javna uprava, građanstvo, poslovni sektor i istraživačke institucije), razvijajući vlastite resurse, s brojnim specifičnim tečajevima i seminarima, kao i platformama za e-učenje. Konkretno, Kveloce je pružio obuku za mala i srednja poduzeća te istraživačke i obrazovne centre, uključujući VET centre, ali i poslovne i gospodarske komore diljem Španjolske (npr. Alicante, Valencia, Navarra i Cantabria). Osim toga, tvrtka je razvila ICT rješenja za obuku i obrazovanje, uključujući online tečajeve, virtualna okruženja za učenje (VLE) i aplikacije. Neki od primjera rješenja koje je tvrtka razvila u okviru inovacijskih projekata su platforma NOPUNISH za program JUSTICE, moduli obuke SAVE u okviru programa DAPHNE ili BestByDoing VET u okviru programa Erasmus+. U području znanosti i međunarodnih istraživačko-razvojnih projekata, Kveloce okuplja multidisciplinarni tim s dokazanom akademskom pozadinom i profesionalnim iskustvom u znanstvenoj komunikaciji, angažmanu građana, razvoju ICT platformi i grafičkom dizajnu. Naše osoblje trenutačno je uključeno u više od 5 projekata financiranih od strane EU-a, od kojih se neki financiraju iz programa H2020, te sudjeluje u provedbi strateškog pristupa diseminaciji, komunikacijskim strategijama i implementaciji aktivnosti.

Sveučilište u Rijeci, Medicinski Fakultet

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci je javna nastavna i znanstvena ustanova čija je misija obrazovanje studenata medicine, dentalne medicine, sanitarnog inženjerstva, ali i drugih profila u području biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima u svrhu stjecanja znanja i vještina potrebnih za sprečavanje bolesti, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, liječenje i rehabilitaciju bolesnika te za održivi razvoj društva u cjelini. U tu svrhu Fakultet se nastoji povezati s vodećim domaćim i međunarodnim institucijama u području zdravstva, visokog obrazovanja i znanosti. U znanstveno-istraživačkom području, Fakultet je, kao znanstveni centar za biomedicinska i interdisciplinarna istraživanja u skladu s europskim konceptom „inteligentnih specijalizacija“, sve više usmjeren na primjenjivu znanost, te teži uvođenju suvremenih znanstvena otkrića u svakodnevnu praksu. Osim toga, u sklopu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije djeluju dva odjela koja u Rijeci djeluju na promicanju i zaštiti zdravlja od 1900. godine. To su Odjel za socijalnu medicinu i Zdravstveno-ekološki odjel. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ima dugu tradiciju međunarodne suradnje na projektima iz ovog područja. Neki od glavnih istraživačkih radova usmjereni su na zdravlje, obrazovanje u području zdravstva, prevenciju rizičnih ponašanja, otkrivanje rizika i ranu intervenciju, promicanje zdravlja, izgradnju kapaciteta i intervencije u zajednici. Rad Zavoda usmjeren je ka stručnjacima koji rade u zdravstvenim ustanovama (zdravstveni profesionalci, stručnjaci u području obrazovanja, nevladine organizacije, javna uprava), pojedinci, obitelji i/ili organizacije.

About

Vizeon is a premium wordpress theme for portfolio, freelancer, design agencies and a wide range of other design institutions.

Featured Posts

Contact